See website in English فارسی

شرکت صنایع غذایی شاهنگ به عنوان یکی از تولیدکنندگان مواد غذایی با استفاده از آخرین تکنولوژی و متخصصان با تجربه با استقرار از سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد
ISO 9001:2008همواره در جهت بهبود مستمر  و ارتقاء کیفیت محصولات و کسب مداوم رضایت مصرف کنندگان تلاش کرده و ضمن در نظر گرفتن ایمنی و بهداشت شغلی برپیشگیری از بروز پیامدهای نامطلوب ناشی از فعالیت ها و محصولات به مصرف کنندگان و تامین کنندگان و کارکنان می پردازد.با استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مطابق با استانداردهای  ISO22000:2005، HACCP  محصولی سالم تولید می نماید.
حرکت در چارچوب استانداردهای مذکور و الزامات توافق شده با مصرف کننده برای تعیین اهداف کیفیت بهداشت شغلی و ایمنی غذا و با دنبال نمودن اهداف زیر محقق می شود.
دوره های آموزشی لازم جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل و کارشناسان شرکت
بهبود توسعه  فرآیندهای مرتبط با تحقق محصول ایمن
بهبود زیر  ساخت های بهداشتی  شرکت
افزایش تنوع در محصولات تولیدی در جهت تامین نیازمندی های مصرف کنندگان و گسترش بازار
کاهش عوامل زیان آور محیط کار و بیماری های شغلی
کنترل نقاط بحران ساز در ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از خروج یا توزیع محصول مخاطره آمیز
تلاش در جهت بهبود سیستم مدیریت کیفیت جهت افزایش سلامت و کیفیت محصول
این شرکت خود را متعهد به اجرای الزامات و خواسته های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و موارد فوق الذکر می داند.هم چنین به منظور سازگاری با روند حرکتی شرکت وبا توجه به نیازهای روز این خط مش به صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گرفته می شود.